วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

งานครบรอบคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ 30 ของหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

กำหนดการบำเพ็ญกุศลในวันครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ
ณ.วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย

เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ เป็นวาระครบรอย ๓๐ ปีวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) ทางคณะศิษยานุศิษย์จึงได้จัดงานบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายแด่องค์หลวงปู่ ซึ่งดำเนินการมาเป็นประจำในวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ของทุกปี ตามกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล
    เวลา ๑๓.๐๐ น. บวชเนกขัมมะชีพราหมณ์
    เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์
    เวลา ๒๐.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา อบรมสมาธิภาวนา และถวายไทยทาน

วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล
    เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระเถรานุเถระ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร
                               บริเวณหน้าศาลาสิริกิตติ์
    เวลา๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า รับอนุโมทนา เสร็จพิธี

 จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบำเพ็ยกุศลตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วนเทอญ

วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) โทร. ๐๘๗-๗๗๑๘๖๒๑  ,  ๐๘๗-๔๙๓๐๓๕๕

หมายเหตุ อุบาสก-อุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จะร่วมตั้งโรงทาน
                 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบรรจง โทร. ๐๘๐-๔๑๙๑๙๗๑