วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

- เสนาสนะที่ภูทอก


สถานที่ต่างๆของภูทอกที่ผู้จะปฎิบัติธรรม สามารถจะไปใช้เป็นที่พักที่ภาวนาได้ (รูปด้านบน) นับจากซ้ายมือ คือกุฏิพระ  กุฎิโค้ง กุฏิสุขาวดี และศาลาที่ชั้น ๕ ในส่วนของกุฎิโค้งและกุฎิสุขาวดีและที่ศาลา ฆราวาสสามารถที่จะไปใช้เป็นที่ปฎิบัติธรรมได้

ส่วนของวัดบริเวณชั้นล่างศาลาสิริกิต์ มี 2 ชั้น รองรับคณะกฐินหรือผู้ที่มาบวชอบรมได้เป็นจำนวนมาก

กุฎิรับรองพระเถระ

กุฎิเจ้าอาวาส หลวงตาแยง สุขกาโม


กุฎิหลวงตา


ทางเดินจงกรม


โรงครัว ฆราวาสและผู้มาเยือนรับอาหารได้ที่นี่


ทางเดินไปโรงครัว


บ้านพักโยม 3 (จะมี 1-2-3-4-5)เป็นเรือนรับรองของฆราวาสผู้มาพักและปฎิบัติธรรม เป็นส่วนเฉพาะที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้พักเตรียมตัวก่อนที่จะไปหาที่วิเวกปฎิบัติภาวนา
ภาพบนสามารถรองรับผู้เข้าพักได้หลายสิบคน แยกเป็นห้องๆหลายห้อง แต่ละห้องก็พักได้หลายคน มีห้องน้ำหลายห้อง


บ้านพักโยม 5
 ทางเดินจงกรมหลังบ้านพักโยม 5
ภายในห้องพัก มีอุปกรณ์เครื่องนอนเตรียมไว้ให้ตามอัตภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้จัดเตรียมไว้จะมีแต่ตรงนี้เท่านั้น เมื่อไปอยู่ปฎิบัติตามเสนาสนะบนเขาแล้วจะไม่มีให้ มีเพียงห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้เท่านั้น เมื่อเดินทางมาถึงเหนื่อยๆมีโอกาสให้ตั้งตัว

โดยเฉพาะที่ภูทอกใหญ่จะไม่มีไฟฟ้าใช้ส่วนเสนาสนะบนภูทอกน้อย

จะเสนอแต่ส่วนที่เราฆราวาสจะไปใช้ปฎิบัติธรรมได้เท่านั้น ส่วนแยกกุฎิพระก็มีอยู่จำนวนมากจะขอเว้นไว้ก่อน

ชั้น 5 เมื่อมองจากฝั่งตะวันตก

กุฎิพระที่ชั้น ๔ เมื่อเราเดินขึ้นชั้น 5 จะผ่านให้เห็น

กุฎิสุขาวดี กุฎิน้อยริมหน้าผา

กุฎิสุขาวดีเมื่อมองมาจากกุฎิโค้ง สองกุฎินี้ฆราวาสสามารถมาใช้พักเมื่อขึ้นมาปฎิบัติที่ชั้น 5 ได้


ท้องฟ้าหน้าหนาวที่นี่จะเห็นท้องฟ้าเดือนมืดที่สวยที่สุด

หน้าร้อนกางมุ้งกลดนั่งภาวนาที่นี่ก็ได้

กุฎิโค้งเมื่อมองจากกุฎิสุขาวดี

ศาลาชั้น 5 ไว้เดินจงกรมและนั่งภาวนาได้

ศาลาที่พุทธวิหาร

พุทธวิหาร 


เสนาสนะส่วนภูทอกใหญ่

เป็นส่วนที่สงวนไว้สำหรับการปฎิบัติธรรมที่เข้มข้นเอาจริงเอาจัง ฆราวาสเราก็สามารถไปใช้เป็นที่ปฎิบัติได้บริเวณศาลาภูทอกใหญ่ ซึ่งจะมีท่านพระอาจารย์วิโรจน์คอยดูแลอยู่


แคร่ไม้ไว้นั่งภาวนา สติขาดเมื่อไหร่ได้เจ็บตัวแน่

เวิ้งถ้ำคือที่ครูบาอาจารย์ท่านมาภาวนา


ทางเดินจงกรม

หน้าผาที่มีไม้กั้นไว้หน่อยเดียว


คอกที่เห็นไม่ใช่ส้วม แต่เป็นที่กำบังลมฝนลมหนาว

สะอาด สะอาด สะอาด ข้อปฎิบัติของพระป่า

กุฎิน้อย คุ้มลมฝนลมหนาว

อากาศดีมาภาวนาที่แคร่ได้ทั้งกลางวัน กลางคืนในป่า บนเขาก็มีกุฎิใหญ่อยู่เหมือนกัน


ศาลาที่ภูทอกใหญ่

สะอาด


กุฎิทางขึ้นเขาภูทอกใหญ่ ฆราวาสเข้าพักเป็นหมู่คณะได้

กุฎิน้อยริมหน้าผา ใกล้ๆกับศาลา

ทุกวันพระ ที่ศาลาภูทอกใหญ่ จะมีการทำวัตรสวดมนต์ภาวนากันตลอดทั้งคืน