วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

- บูรณะองค์พระที่ถ้ำพญานาค ชั้นที่ ๖ วัดภูทอกถ้ำพญานาค
 อยู่ที่บริเวณชั้นที่ ๖ ของภูทอกฝั่งตะวันตก มีถ้ำเล็กๆที่น้ำไหลซึมตลอดเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญบนชั้นที่ ๕ หน้าถ้ำมีพระพุทธรูปอยู่ ๓ องค์ มีพระนาคปรก พระปางมารวิชัย และหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ที่แกะจากหินหยกขาวบริสุทธิ์
บริเวณหน้าถ้ำเป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การเจริญภาวนา หลวงตาแยง สุขกาโม ท่านเจ้าอาวาสวัดจึงได้ทำการพัฒนาไว้ให้เป็นที่ปฎิบัติธรรมกันต่อไป ผมได้มีโอกาสในส่วนการบูรณะปฎิสังขรณ์องค์พระนาคปรกและปางมาวิชัยเอาไว้เมื่อ ประมาณปี 2551-52

ก่อนการปรับปรุงพื้นที่
แท่นพระและลาน มานั่งทำวัตรสวดมนต์และนั่งภาวนาได้ที่บริเวณนี้ได้
ระหว่างทำงานได้อัญเชิญหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์หยกขาวมาประดิษฐานเพิ่มเติมอีกหนึ่งองค์

ออกแบบให้พญานาคมีเกล็ดสีเขียว มาถามตอนนี้ว่าใช้สีอะไรก็จำไม่ได้แล้วพระพุทธรูปที่งดงามเด็กๆก็แวะมากราบสักการะและถ่ายรูปกัน