วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

- บูรณะพระที่ภูทอก ปี ๒๕๔๙


พระพุทธรูปที่วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) ที่ศาลาสิริกิต์ บริเวณชั้นล่าง ส่วนชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเรือนแก้ว(แบบพระพุทธชินราช) ในส่วนพื้นที่ชั้นล่างนี้เป็นที่เอนกประสงค์ ถวายอาหารก็ทำกันที่นี่ รับผ้าป่า กฐิน หรืออบรมเทศนา อะไรต่ออะไรที่มีคนจำนวนมาก ก็จะใช้ที่ศาลานี้
พระพุทธรูปประจำที่นี่ เป็นพระหน้าตัก ๓๙ นิ้ว เดิมมีการลงรักปิดทองไว้ แต่กาลเวลาผ่านไปทำให้ทองที่ปิดมีการชำรุดลอก ทำให้องค์พระไม่สวยงาม ในปี ๒๕๔๙ ผมได้มีโอกาสบูรณะพระ และรูปเหมือนของหลวงปู่ จวน กุลเชฎโฐ


พระพุทธรูปก่อนการบูรณะ

  


องค์เมื่อบูรณะลงรักปิดทองเรียบร้อยแล้วบูรณะลงรักปิดทอง รูปเหมือนหลวงปู่จวน กุลเชฎโฐ
ที่ศาลาสิริกิต์ ที่วัดภูทอก เมื่อก่อนออกพรรษาปี ๒๕๔๙

 องค์รูปเหมือนหล่อด้วยทองเหลือง แล้วรมดำกันสนิมไว้

 กาลเวลาผ่านไปความชื้นเริ่มทำลายเนื้อโลหะ ทำความสะอาดเอาคราบสนิมออกให้หมด


 พ่นสีลองพิ้นที่มีคุณสมบัติป้องกันสนิม


 ส่วนสึกกร่อนต้องซ่อมแซม
ในช่วงที่ทำการบูรณะองค์พระอยู่นั้น ได้พบพระพุทธรูปเสียหายจากการที่ไฟไหม้
ที่พุทธวิหาร จึงได้เอามาซ่อมแซม

 เศียรหัก เดิมองค์พระเป็นเนื้อปูนสร้างสมัยที่หลวงปู่จวนท่านสร้างภูทอก
 ไปได้เศียรมาจากแถวๆท่าพระจันทร์ จะปั้นเองฝีมือคงไม่ถึงขั้น

นำมาต่อ ก็พอไปได้ แล้วค่อยลงรักปิดทองกันต่อไป


 บ้านนี้ปิดทองกันเป็นทั้งบ้าน

เสร็จแล้วก็อุ้มกลับไปไว้ที่พุทธวิหาร

ปรากฎว่าที่พุทธวิหารมีพระพุทธรูปอยู่อีกองค์ เลยปิดทองทั้งสององค์เลย

พุทธวิหารที่ชั้น ๕ ของภูทอก