วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

โสเภณี ก็สามารถบรรลุธรรม


โสเภณี ก็สามารถบรรลุธรรม

........นางสิริมา เป็นสตรีชาวเมืองราชคฤห์ และเป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้เป็นแพทย์หลวงประจำองค์พระพุทธเจ้า นางสิริมามีรูปร่างสวยงามจนเป็นรู้จักกันไปทั่ว โดยนางสิริมาได้ประกอบอาชีพเป็นโสเภณี อยู่มาวันหนึ่งนางได้ถูกว่าจ้างไปปรนนิบัติสามีของนางอุตตราผู้ซึ่งเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา โดยนางอุตตราได้ขออนุญาตสามีไปถือศีลทำบุญเลี้ยงพระถวายพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นเวลา 15 วัน

........ในระหว่างที่นางสิริมารับจ้างเป็นภรรยาชั่วคราวอยู่นั้น นางสิริมาเกิดลืมตัวนึกว่าตนเองเป็นภรรยาจริง ๆ ของสามีนางอุตตรา ครั้นเมื่อนางอุตตราถือศีลครบ 15 วันแล้วจึงกลับมาหน้าที่เป็นภรรยาและแม่บ้านที่ดี โดยควบคุมบ่าวไพร่ให้ช่วยกันทำอาหารเพื่อถวายทานตามปกติ

........ขณะนั้นเอง ผู้เป็นสามีได้เดินเข้ามาใกล้นางอุตตรา พร้อมทั้งยิ้มให้นางด้วยความเอ็นดู นางสิริมาเห็นเข้า จึงเกิดความหึงหวง โดยมิได้เจียมตนว่าเป็นเพียงนางบำเรอ จึงได้ตรงเข้าตักเนยใสที่กำลังเดือดพล่าน สาดใส่นางอุตตรา บ่าวไพร่ของนางอุตตราเห็นดังนั้นจึงตรงเข้ารุมทำร้ายนางสิริมา

........อย่างไรก็ดี นางอุตตราไม่ถือโทษ และทำแผลให้นางสิริมาจนหายดี ด้วยความดีของนางอุตตรา นางสิริมาได้สำนึกผิดและกล่าวขอโทษต่อนางอุตตรา นางอุตตราได้ยินเช่นนั้น จึงเกิดความคิดให้นางสิริมาได้พบกับพระพุทธเจ้า เมื่อได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านได้ตรัสเทศนาเรื่องของความดีว่า

พึงชำนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พึงชำนะคนไม่ดี ด้วยความดี
พึงชำนะคนตระหนี่ ด้วยความให้ปัน
พึงชำนะคนพูดพล่อย ๆ ด้วยคำจริง

........เมื่อนางสิริมาได้ฟังดังนั้น จึงเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และทูลขอขมาพระบรมศาสดาในสิ่งที่จนได้กระทำไป จากนั้นจิตใจของนางก็เป็นจิตกุศลสงบเยือกเย็น และได้บรรลุโสดาปัตติผลในที่สุด นับแต่นั้นมา นางสิริมาก็ทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระพระสงฆ์วันละ 8 รูปที่เรือนของตนเป็นประจำมิได้ขาด