วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

พระธาตุประจำปีเกิด (ปีจอ)พระธาตุประจำปีเกิด (ปีจอ)

คนปีจอ (สุนัข) เมื่อมีเคราะห์หรือชีวิตช่วงใดรู้สึกมีปัญหาหรือมีอุปสรรค การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น ควรหาภาพพระเจดีย์เกตุแก้วจุฬามณี (บนสวรรค์ดาวดึงส์) มาบูชา กรณีหาไม่ได้อาจจะใช้วิธีตั้งจิตอธิษฐานก็ได้ หารือจะใช้ภาพในหนังสือเล่มนี้นำไปใส่กรอบบูชาแทนก็ได้ ซึ่งภาพพระจุฬามณีเจดีย์นี้ ได้จากภาพจิตรกรรมในสมุดข่อย วัดโขดอินทาราม จังหวัดระยอง ในภาพ พระมาลัยเถระเจ้าเหาะขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บูชาพระจุฬามณีเจดีย์ กำลังสนทนาธรรมกับพระอินทร์

ความสำคัญของพระจุฬามณีเจดีย์  กล่าวได้ว่าเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุสำคัญของพระพุทธเจ้า  ๒ อย่าง คือ
๑. มุ่นพระเกศตอนที่ออกผนวช พระพุทธเจ้าทรงตัดพระเกศาของพระองค์เองออก พระอินทร์ได้นำเกศานั้นใส่ผอบมาบรรจุไว้ ณ พระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์
๒. พระเขี้ยวแก้ว เมื่อตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น โทณพราหมณ์ ผู้ตวงแบ่งพระบรมธาตุให้เท่าๆกัน แต่พราหมณ์นั้นคิดไม่ชอบ แอบเอาพระเขี้ยวแก้วซ่อนไว้ในมุ่นผม ร้อนถึงพระอินทร์ต้องเหาะมาลักพระเขี้ยวแก้วไปจากพราหมณ์ผู้นั้น แล้วนำไปบรรจุไว้ ณ พระจุฬามณีเจดีย์ เพื่อให้ทวยเทพบนสวรรค์ได้กราบไหว้บูชากัน

ด้วยความสำคัญดังที่กล่าวนี้ ชาวพุทธทั่วไปมักตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาที่จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็เพื่อที่จะได้ไหว้พระจุฬามณีเจดีย์นั่นเอง
การที่คนปีจอได้บูชาพระจุฬามณีเจดีย์ นอกจากความยุ่งยาก ความเดือดร้อนต่างๆ ในชีวิตของท่าน จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ยังถือว่าท่านได้บุญกุศลและมรอายุยืน

      อนึ่งคนที่เกิดปีจอ ที่มีอายุลงท้ายด้วย ๒, ๔ และ ๖ นับเป็นช่วงระหว่างมีเคราะห์ ให้ทำบุญใหญ่ปล่อยวัวควายในปีดังกล่าว ควรทำบุญทำสังฆทานบ่อยๆ จะได้เป็นบุญบารมีหนุนส่งให้ชีวิตช่วงนั้นมีดวงชะตาที่ดีขึ้น เคราะห์ร้ายเคราะห์หนักก็จะบรรเทาเบาบางลงและที่สำคัญการที่ได้บูชาพระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ (หารูปภาพมาบูชาแทน) ท่านจะรู้สึกว่า ชีวิตช่วงนั้นเจริญก้าวหน้าและมีความสุขอย่างที่ท่านเองก็นึกไม่ถึง

คำไหว้พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี

ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา สัพพะเทวานัง สิระสา ธาตุอุตตะ อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ใน ตำนานพระเจ้าเลียบโลก กล่าวถึง พระธาตุประจำปีเกิด ได้ระบุว่า คนเกิดปีจอ (คนล้านนาเรียกว่า “ปีเส็ค”) บูชา พระเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มนุษย์อย่างดราๆ ไปไหว้หรือบูชาไม่ได้ ดังนั้นชาวล้านนาทางภาคเหนือของไทย จึงถือเคล็ดตามตำนานโดยการเดินทางไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวน (ในเขตพม่า) แทน เป็นอุปเท่ห์ของคนสมัยก่อนที่พิจารณาเห็นว่า พระธาตุอินทร์แขวน ประดิษฐานอยู่บนดอยสูง ตั้งอยู่ริมผาอย่างหมิ่นแหม่ มองดูไกลๆ เหมือนอยู่บนสวรรค์ ดังพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาแขวนพระธาตุฯไว้ แขวนให้มนุษย์ได้สักการะบูชา ดังนั้นใครได้ไหว้พระธาตุอินทร์แขวนก็เหมือนได้ไหว้พระมหาเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์นั่นเอง

ดังนั้นคนปีจอ (สุนัข) เมื่อมีเคราะห์หรือชีวิตช่วงใดรู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมด อยู่ไม่ติดบ้าน มีปัญหามีอุปสรรคมาก การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น ควรหาเวลาหาโอกาสไปบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของตน ซึ่งคนปีจอต้องไปบูชา พระธาตุอินทร์แขวน หรือพระเจดีย์ไจ้เที่ยว ประเทศพม่า ให้ได้ระหว่างที่มีชีวิตอยู่หรืออย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต (หากไม่สะดวกหารูปพระธาตุอินทร์แขวนหรือพระเจดีย์ไจ้เที่ยวมาบูชาที่บ้านก็ได้)ซึ่งนอกจากความยุ่งยาก ความเดือดร้อนต่างๆในชีวิตของท่านจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ยังถือว่าท่านได้บุญกุศลและมีอายุยืน ที่สำคัญการที่ท่านได้นมัสการพระบรมธาตุนั้น โบราณท่านว่าได้อานิสงส์มาก คือ ได้บุญกุศลมากนั่นเอง

อนึ่งคนที่เกิดปีจอที่มีอายุลงท้ายด้วย ๒,๔และ ๖ นับเป็นช่วงชีวิตระหว่างมีเคราะห์ ให้ทำบุญใหญ่ปล่อยวัวควาย ในปีดังกล่าวควรทำบุญทำสังฆทานบ่อยๆจะได้เป็นบุญบารมีหนุนส่งให้ชีวิตช่วงนั้นมีดวงชะตาที่ดีขึ้น เคราะห์ร้าย เคราะห์หนัก ก็จะบรรเทาเบาบางลง และที่สำคัญให้หาเวลาไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือพระเจดีย์ไจ้เที่ยว ที่พม่าให้ได้ (หารูปภาพมาบูชาแทนก็ได้)แล้วท่านจะรู้ว่าชีวิตช่วงนั้นเจริญก้าวหน้าและมีความสุขอย่างน่าอัศจรรย์

คำไหว้พระธาตุอินทร์แขวน

ฤาษีนัง อตุ๊ลัง โลเก
อัคคี สินัมปิ สัตตมัน
มหาทายัง มหาญาณัง
ชาตัง โลกทา เยนะเม
บูเญ นาเนนะ สัมปัมปิ
สมิชะตุยะ ติจชิตัง

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระเจดีย์ไจ้เที่ยว เป็นพระเจดีย์เก่าแก่มีประวัติและตำนานอันมหัศจรรย์ ชาวมอญและชาวพม่าให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านชาวเมืองพากันมากราบไหว้เป็นประจำ เป็นแหล่งจาริกแสวงบุญของผู้คนจากเมืองต่างๆ ทั้งที่อยู่ภายในเขตแคว้นเดียวกันหรือต่างแดนกัน ได้มาสักการะบูชาเพื่อเกิดบุญกุศลและความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต เชื่อกันว่าใครได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนครบ ๓ ครั้ง ท่านผู้นั้นจะประสบความสำเร็จสมปรารถนาในสิ่งที่ท่านอธิษฐาน ทุกวันนี้หากท่านมีโอกาสมาเยือนพม่า ท่านจะพบ ภาพพระธาตุอินทร์แขวนและพระเจดีย์เชดากอง เคียงคู่กันอยู่เสมอตามสถานที่ต่างๆที่มีการจำหน่ายภาพที่ระลึก ตามเมืองใหญ่อย่าง ย่างกุ้ง หงสาวดี มัณฑะเลย์ ฯลฯ นั่นเท่ากับเป็นการประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้กันว่า ชาวพม่าเองมีความเชื่อความศรัทธาและให้ความเคารพต่อ พระธาตุอินทร์แขวน ไม่ยิ่งหย่อนไปว่า พระเจดีย์ชเวดากอง เลย หากท่านผู้อ่านสนใจหรือมีความศรัทธาสามารถหารายละเอียดได้ในหนังสือ “พระธาตุอินทร์แขวน:อัศจรรย์เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์” เรียบเรียงโดย ผู้เขียนเอง (พ.สุวรรณ)จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บ้านมงคล