วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

พระธาตุประจำปีเกิด (ปีมะเส็ง)


พระธาตุประจำปีเกิด (ปีมะเส็ง)

คนปีมะเส็ง (งูเล็ก) เมื่อมีเคราะห์หรือชีวิตช่วงใดรู้สึกมีปัญหาหรือมีอุปสรรค การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น ควรหาเวลาหาโอกาสไปนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดของตน ซึ่งคนปีมะเส็ง (งูเล็ก)  ต้องไปบูชา ต้นศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา  ประเทศอินเดีย หรือจะบูชาต้นโพธิ์ตามวัดต่างๆ ก็ได้ (บางแห่งว่าให้ไปบูชาพระเจดีย์พุทธคยา) ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ หรืออย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งนอกจากความยุ่งยากต่างๆ ในชีวิตของท่าน จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นยังถือว่าท่านได้บุญได้กุศล และมีอายุยืน ทำสำคัญการที่ท่านได้มานมัสการพระบรมธาตุนั้น โบราณท่านว่าได้อานิสงค์มาก ได้บุญมาก

และอยากจะเน้นเป็นพิเศษก็คือ ตามเกณฑ์ชะตาคนที่เกิดปีมะเส็ง (งูเล็ก) ปีใดที่มีอายุลงท้ายด้วยเลข ๖  เป็นช่วงชีวิตที่มีเคราะห์ ควรทำบุญมากๆ หน่อย ให้ทำบุญใหญ่ ปล่อยวัวควาย กิจการที่ทำอยู่จะเจริญรุ่งเรือง มีลาภผลตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นจึงขอแนะนำว่า ควรหาโอกาสไปนมัสการพระเจดีย์พุทธคยา (ประเทศอินเดีย) หรือไปบูชาต้นโพธิ์ตามวัดต่างๆ ให้ได้ ย่อมบังเกิดอานิสงส์ให้ชีวิตคนปีมะเส็งดีขึ้นอย่าง แน่นอน

ในบท “บูชาพระธาตุปีเกิดเสริมดวงชะตารุ่งเรือง” ผู้เขียน (พ.สุวรรณ) ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ญาติของผู้เขียนคนหนึ่ง ซึ่งเกิดปีมะเส็งโดยแนะนำให้ไปบูชา ต้นศรีมหาโพธิ ที่วัดสระเกศ เพราะต้นศรีมหาโพธิที่วัดนี้เป็นพันธุ์ของพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาท พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาบที่ ๒) โปรดให้นำมาปลูกที่วัดนี้ ญาติของผู้เขียนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยตั้งนะโมฯ ๓ จบ แล้วสวดพระคาถาคนเกิดปีมะเส็ง พร้อมกับเดินเวียนเทียนรอบต้นศรีมหาโพธิ์ ๓ รอบ โดยเดินเวียนขวา คือหันด้านขวาเข้าหาต้นศรีมหาโพธิ์ เมื่อครบ ๓ รอบแล้วให้ปิดทองที่ต้นศรีมหาโพธิ์เป็นอันเสร็จพิธี

คาถาสวดบูชาคนเกิดปีมะเส็ง

ตั้งนะโมฯ ๓ จบ แล้วสวดพระคาถา ดังนี้
ยา เทวะตา สันติวิหาระสินี ถูเป ฆะเว โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง  ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระ มัณฑะเล เถรา จะมัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว สาราทิกา ทานะปะตี อุปาสกา คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุเต อะวิจิโต ยาวะ อุปะริภะวัคคะมันตะเร เย สัตตะกายา ชะลัมภุชะ อัณฑะชะสัมภะวา สังเสทะชาตา อะถะโวประปาติกากะโรนตุ เต ชาติ ชะรา พยาธิ มะระณัสสะ อันตัง ญาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธรา จะ ปุคคะลามา วินัสสันตุ สังโฆ ภะวะตุ สะมัคโค อัตถายะ หิตายะ สัพพะโลกัสสาติ สัปโปเทวะภะวันตุเม

สำหรับชาวปีมะเส็ง ท่านใดที่มีความพร้อมและศรัทธา หากมีโอกาสไปนมัสการบูชา พระเจดีย์พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า) ที่ประเทศอินเดียได้ ตามตำนานท่านว่าได้อานิสงส์มาก หมายถึงได้บุญกุศลมากนั่นเอง อะไรๆ ที่เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคก็จะคลี่คลายมลายสิ้นไปเพราะพลังบุญดังกล่าว

คำไหว้พระเจดีย์พุทธคยา

ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จตุตกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจจะลิทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต