วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง สันดานจิ๊กโก๋

นิทานเรื่องจริง เรื่อง จิ๊กโก๋ปากซอย
ตอนที่่ 15 สันดานจิ๊กโก๋
ทบทวนสันดานจิ๊กโก๋กันหน่อย สันดานจิ๋กโก๋รุ่นใหม่ คือต้องการคุมไปให้สุดซอย (สำนวนใครนะ คุ้นจัง)
คุมมันให้อยู่หมัด จึงมีคำว่า "ระเบียบโลก" โผล่ขึ้นมา
ระเบียบโลก หรือ ทฤษฏี New World Order คืออะไร มี นักวิชาการ เขียนกันยาวเหยียด หลายแบบ หลายคำแปล
แต่ สรุปสั้นๆ New World Order คือทฤษฏีสมคบคิด( Conspiracy Theory) ที่พยายามจะให้โลกนี้มีระบบเดียว คือ ระบบทุนนิยม และมีรัฐบาล
เดียว หรือมีผู้มีอำนาจควบคุมอยู่กลุ่มเดียว ส้ันๆ แบบนี้ แต่ความหมายมันกว้าง และลึก
ท่านที่ตามอ่านนิทานมาถึงตอนนี้ คงพอนึกออก
คุมให้สุดซอย หมายความว่า ต้องไม่มีอะไรมาปิดกั้น แม้แต่พรมแดน และกฏ กติกา ต้องออกแบบมา เพื่อรองรับให้ทุนนิยม ขยายได้อย่างไม่มีขอบเขต ขจัดอุปสรรคทั้งปวง พูดง่ายๆ เหมือนกำหนดให้แต่ซอยวันเวย์ รถสวนไม่ได้ จอดไม่ได้ ไม่มีไม้กั้น ไม่มีกรวยวาง ไม่มีแม่ค้ามาขายของข้างถนน ถ้ามี
ต้องขายเฉพาะ สินค้าที่จิ๊กโก๋ ผลิต หรือได้ค่าหัวคิวเท่านั้น ที่สำคัญ ใครอย่าสะเอาะมาเป็นจราจรเด็ดขาด
ถ้ามี ของแท้ต้องติดตรา UN เท่านั้น เพราะจิ๊กโก๋ คุมจราจรอีกต่อ ฮา
ทุนนิยม ไม่ต้องการชาตินิยม ทุนนิยมไม่สนใจความเป็นชาติ ไม่ต้องการขนบธรรมเนียม
ประเพณี ไม่ต้องการประมุขรัฐที่เข้มแข็ง
ทุนนิยมเห็นว่า การเป็นชาตินิยม การภักดีต่อประเทศตนเอง ต่างๆเหล่านี้ จะสร้างให้เกิดความหวงแหน และ ความสามัคคี (ทำให้ขะโมย ยาก ฮา )
เอ๊ะ นี่ข้าพเจ้ากำลังเขียนเรื่องจิ๊กโก๋ปากซอยหัวทองตาฟ้านะคร้าบ แหม แต่สันดานมันคล้ายกับใครคนหนึ่งจังเลยนะ
ก็มันเรื่องทุน เหมือนกันนี่นะ ทุนนิยม ทุนนิยมเสรี ทุนสามานย์
มันก็เรื่องเดียวกันทั้งน้ัน แล้วแต่ว่า จะเรียกชื่ออย่างไร

ปี คศ 1990 วันที่ 1 ตุลาคม ประธานาธิบดี George Bush คนพ่อ เสนอนโยบายจัดระเบียบโลกใหม่ ( New World Order) ในที่ประชุมสหประชาชาติ ซึ่งทำให้เห็นธาตุแท้ของนักล่าอาณานิคม หรือจิ๊กโก๋ปากซอย อย่างชัดเจนที่สุด และนโยบายนี้ก็ใช้มาตลอดในทุกรัฐบาลจิ๊กโก๋ ไม่ว่าจะเป็นพรรค Liberal หรือ Democrat
แล้วงั้นใครล่ะที่คุมทั่ง จิ๊กโก๋น้ำเงิน จิ๊กโก๋แดง
ก็เหล่าบรรษัทข้ามชาติ ที่มีทุน สร้างทุน อาศัยทุน เป็นตัวนำ ไงล่ะ
เมื่อทุนหนา ก็กำหนด กติกา เพื่อให้ทุนเดินไปทางไหนก็ได้ ผ่านประเทศไหน ผ่านรัฐบาลไหน ผ่านองค์กรไหน หรือผ่านบุคคลใดก็ได้ ทั้งหมดทั้งปวง ก็เพื่อให้แน่ใจว่า ทรัพยากร ดินแดน แรงงาน ตลาดทุน ตลาดโลก ฯลฯ ได้อยู่ในการครอบครอง หรืออยู่ในอำนาจ
ควบคุม ของพวกเขา ท้ังหมด หรือเกือบหมด
จำได้ไหม คาถา ของคนเล่านิทาน ทุน คือ อำนาจ และ อำนาจ คือ ทุน
คาถานี้ ใช้ได้ทุกแห่ง ทุกสมัย โปรดจำ

ที่มาของข้อมูล นิทานเรื่องจริง ตำนานการลวง หลอกล่อ ลงหม้อตุ๋น
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=717195031642313&id=688258957869254